Blog Augustus

Blog Augustus – ‘Nieuwetijdskinderen’

Posted on augustus 17, 2014 by Dian Santoso

Nieuwetijdskinderen zijn kinderen die overgevoelig zijn en een paranormale gave bezitten. Naast dat zijn ze innerlijk wijs en leven zij vanuit hun gevoel. De mensheid is aan het transformeren naar een hogere mate van bewustheid. Van ego-gericht (het denken) naar hart-gericht (het voelen), van het materiële naar het spirituele. Wij, als maatschappij, leven vanuit ons hoofd, vanuit ratio. Wij zijn bezig met materiële zaken en lijken te vergeten wat het woord ‘samenleving’ inhoudt. Het is erg dat we leven om te werken in de plaats van werken om te leven.

De Maya kalender die in 2012 afliep moeten we zien als het einde van een cyclus en het begin van een nieuw tijdperk. De wereld zal getransformeerd worden. Waar het om gaat is dat we bewuster moeten gaan leven, meer via ons gevoel, ons hart en onze ziel moeten gaan leven. Een nieuwe tijd waarin we met open harten gaan leven, waarin we respectvol omgaan met de natuur en alle levende wezens. Een nieuwe tijd waarin we eerlijk zijn naar onszelf en naar anderen.

Er is al een grote groep mensen die bewuster leeft. Er valt ook heel veel te zien in de kinderen van tegenwoordig. In 1997 werd deze groep kinderen gedoopt tot Nieuwetijdskinderen. Het is niet om deze kinderen op te hemelen, maar om de kwaliteit en het bewustzijn waar deze kinderen over beschikken, te benoemen.

Er zijn 3 generaties van Nieuwtijdskinderen:
– De Indigo (vanaf 1970)
– De Kristalkinderen (vanaf 1995)
– Regenboog kinderen (vanaf 2000)

Deze kinderen zijn normale kinderen die echter nog sterk verbonden zijn met waar ze vandaan komen. Hun herinneringen aan wie ze zijn versterkt hun gevoel van eigenwaarde. Ze weten heel goed wat ze willen, hoe ze het willen en komen daardoor in botsing met de huidige maatschappij. Ze hebben meer vrijheid nodig. Deze kinderen zijn hier met speciale missie. Zij ondersteunen de overgang naar een hoger vibratieniveau en bereiden ons voor op een nieuwe tijd waarin hun bijzondere kwaliteiten op de voorgrond zullen staan. Zij zijn de voorlopers van een evolutionaire stap in de geschiedenis van de mensheid, de transformatie naar de spirituele en intuïtieve mens. Nieuwetijdskinderen zijn onze hoop voor de toekomst als leiders van een liefdevolle en rechtvaardige wereld zonder geweld en concurrentie. Nieuwtijdskinderen beschikken reeds over het nieuwe bewustzijn. Vaak zijn het ‘oude zielen’ die vele levens achter zich hebben gelaten en de wijsheid van Atlantis of van het oude Egypte nog met zich meedragen. Er zijn ook vele Nieuwtijdskinderen die uit een ander zonnestelsel of uit een hogere dimensie komen. Nieuwetijdskinderen voelen zich vaak eenzaam, doordat ze anders zijn dan anderen. Ze worden ook vaak verstoten door de maatschappij. Waardoor ze vaak een eenzaam bestaan leiden.

In het kort over :

Indigokinderen, vanaf 1970
De Indigokinderen zijn te herkennen aan de kleur van hun aura: indigoblauw. De indigokinderen zijn ook hier naar vernoemd. Daarnaast is dat ook de kleur van hun derde oog en hun voorhoofd-chakra. Ze zijn intuïtief, mentaal, vlug en snel verveeld. Ze hebben een goede intuïtie en beschikken over paranormale vermogens zoals: zien of voelen van engelen, geesten of dierbare overledenen. Ze zijn zeer empatisch omdat ze de mogelijkheid hebben om te onderscheiden wat andere denken en voelen. Zo hebben Nieuwetijdskinderen de mogelijkheid om te weten wanneer iemand authentiek, eerlijk en waarheidsgetrouw is.
Met de komst van de Indigokinderen zagen we een dramatische stijging van het aantal kinderen dat door de medische wetenschap werden gediagnosticeerd als hyperactief of die lijden aan ADHD. Doordat ze medicijnen toegediend kregen, verloren deze Indigokinderen vaak hun mooie gevoeligheid, hun spirituele gaven en hun krijgersgeest-energie.
De Indigokinderen delen hierbij eigenschappen met de Kristalkinderen. Beide generatie zijn hooggevoelig en mediamiek begaafd (paranormaal), en ze hebben belangrijke levensmissies. Het grote verschil tussen Indigokinderen en Kristalkinderen is het temperament. Indigo’s hebben een krijgersgeest. Hierdoor is het hun collectieve missie om oude systemen, die ons niet langer dienen, af te breken. Ze zijn hier om mensen bewust temaken van het leven en de wereld om hun heen, om met hun gevoel te gaan leven en minder met ratio.

De Kristalkinderen, vanaf 1995
Kristalkinderen hebben bijna hetzelfde eigenschappen als Indigokinderen, alleen worden zij zo genoemd door hun hoge ‘vibratie’. Zij zijn daarbij ook heel dominant in het kruinchakra, waardoor ze veel meer contact krijgen met daarboven. Ze hebben een witte, heldere aura met een violet kleurspectrum. Vaak zijn Kristalkinderen de kinderen van de Indigokinderen. Terwijl de Indigokinderen ‘Herrieschoppers’ worden genoemd zijn Kristalkinderen meer ‘Vredestichters’

Regenboogkinderen, vanaf 2000
Regenboogkinderen hebben, verschillend van de Indigo- en Kristalkinderen, een paar interessante eigenschappen. Regenboogkinderen zijn over het algemeen geboren vanaf het jaar 2000. De dolfijnen zijn de enige organismes op aarde die de regenboogenergie met zich mee dragen. De Regenboogkinderen brengen vreugde en harmonie naar hun families. In tegenstelling tot de Indigo- en Kristalkinderen worden Regenboogkinderen geboren om te glimlachen, waardoor zij over grote harten beschikken die vol zijn met vergeving.

Kortom, ze zijn allemaal gekomen om een bijdrage te leveren aan deze nieuwe tijd. De Indigo’s, die al vanaf jaren 1970 in grote getallen zijn gekomen, zijn systeembrekers en wegbereiders, ook voor de Kristalkinderen die na 1995 geboren zijn. Hoewel hun beiden hele hoge vibraties hebben zijn er toch duidelijk verschillen tussen de twee. De Indigo’s waren de strijders. Krijgers die zich als zielen verbonden aan hun opdracht om de mensheid naar een hoger niveau te brengen door ze bewust te laten worden. Hun missie is om de mensheid gaan begeleiden naar een nieuwe dimensie. De energie van de Kristalkinderen is daarentegen meer gezicht op heling, vrede, harmonie en verbondenheid. Daar is nu de tijd voor aangebroken.

Er is nog zoveel meer informatie over Nieuwetijdskinderen. Over hun eigen kleuren, kenmerken en eigenschappen. Ik heb zelf dit boek gelezen want elke kleur heeft bepaalde eigenschappen. Voor meer informatie adviseer ik om dit boek te lezen. Zo leer je hoe je dingen bij jezelf kunt gaan herkennen, of bij je kinderen. Je zult zien dat je daardoor gaat leren hoe je moet om moet gaan met deze kinderen.
– Indigo- kinderen opvoeden en begeleiden. C.Hehenkamp
– Indigo-kinderen als geschenk en uitdaging. C. Hehenkamp

Meer op internet:
– www.nieuwetijdskinderen.com

Voor mij was natuurlijk een openbaring om te zien hoe de puzzelstukjes in elkaar vielen. Ik denk dat het voor jullie ook een openbaring zou kunnen zijn wanneer je meer over zou lezen. Uit de dingen die ik gelezen en geschreven heb is mijn conclusie: hooggevoelige mensen die sterke intuïtieve gaven bezitten zijn Nieuwetijdskinderen en Lichtwerkers. Zij zijn hier op aarde gekomen met een bepaalde missie.

Al op jonge leeftijd was ik bezig met spiritualiteit, dit heb ik ook uitgelegd in mijn allereerste blog. Ik heb altijd geweten dat er ‘iets’ was maar ik kon me er nooit in verplaatsen, vandaar dat ik altijd al met spiritualiteit bezig ben geweest. Naast dat ik spiritualiteit heel interessant vind geeft het mij ook veel voldoening, hoop en liefde. Toen ik spiritueel ontwaakt was vond ik het heel moeilijk om erin te geloven, maar daarnaast viel er ook een grote last van mijn schouders.

De vibraties van de energieën om mij heen heb ik altijd al heel sterk gevoeld. Nu ik weet wat dat inhoudt geeft dit mij een heel goed gevoel. Soms is het niet leuk om alles te kunnen voelen en te weten. Vooral het voelen dat sommige mensen van andere niveaus zijn waardoor je ze niet kunt bereiken. Zo ben ik veel mensen kwijt geraakt in mijn leven. Ik ben een Indigokind, mijn kleur is blauw. Met mijn eigenschappen vind ik soms heel moeilijk om door het leven te gaan. Laat staan wanneer mijn empatische vermogens en het feit dat ik alles al van tevoren weet erg aanwezig is. Je weet van tevoren al wat er gaat gebeuren. Je weet wanneer iemand liegt of iemand eerlijk is. Alles is heel erg transparant. Alleen wat ik weet kan ook belemmering zijn want de ander voelt of weet niet wat ik voel of weet. Zo wil ik mensen waarschuwen om adviezen geven over andermans levens. Ik heb het beste met iedereen voor maar vaak worden die adviezen niet gewaardeerd. Ik heb het laatste jaar geleerd om geen adviezen meer te geven, bij een enkeling kan ik het soms nog wel maar bij de meeste mensen niet meer.

Het is niet zo dat ik dit pas ben gaan doen na dit allemaal gelezen te hebben. Ik ben altijd al zo geweest: behulpzaam, nieuwsgierig, leergierig en eerlijk. Door mijn eerlijkheid ben ik soms te confronterend voor mensen waardoor er wel eens gedacht wordt dat ik een herrieschopper ben. Maar dat ben ik niet! Ik wil juist eerlijk zijn, dat vind ik heel belangrijk. Ik vind het moeilijk om te zien dat in deze maatschappij iedereen elkaar gebruikt en misbruikt. Bijvoorbeeld praten achter iemands rug om. Natuurlijk praat iedereen wel eens over een ander, dat doe ik ook. Ik ben ook zeker niet heilig. Het is alleen belangrijk om dingen te kunnen bespreken wanneer iets je tegenstaat. Ik merk alleen dat mensen vaak vinden dat je een bemoeial bent wanneer je goedbedoeld advies komt, ook wanneer je dit juist doet om een de ander te beschermen.

Zo heb ik heel vaak mijzelf niet begrepen gevoeld, terwijl wanneer iemand mij goed zou kennen, zij dit nooit van mij zouden denken. In dat geval is diegene er gewoon nog niet aan toe en hierdoor ook onwetend. Hierdoor ben ik ook heel vergevingsgezind. Wat ook meteen mijn valkuil is. Ik heb door dit soort dingen moeten leren mijn grenzen te stellen.

Ik heb dus besloten om alleen nog adviezen te geven aan mensen die het daadwerkelijk willen en er open voor staan. En mijn eenzaamheid hoort wellicht gewoon bij het Indigokind zijn. Misschien moet ik naar mijzelf luisteren en mijn eigen advies gaan volgen. Dit advies luist: accepteer dat je anders bent.

Hierbij kom ik aan het eind van mijn blog. Ik zou er veel meer over kunnen en willen vertellen maar dan zou ik nog eindeloos door kunnen gaan. Tot de volgende blog dus!

Ik wens jullie fijne dagen toe,

Warme groet,

 

van mij

Posted in Namaste Healing Blog.

 

Menu